top of page

什麼是咖啡萃取?

什麼是咖啡萃取?

萃取這個動作是獲得一杯美味咖啡的關鍵步驟。簡單來說,就是水與咖啡粉接觸時,溶解並帶出的一部分可溶性物質。一杯咖啡就是水和被水從咖啡粉中帶出的物質的融合。萃取直接影響咖啡風味

對一杯咖啡來說,影響其味道的固然有最重要的咖啡豆品質和烘焙因素,但更直接的則是萃取。一粒咖啡豆中的可溶解物質只有約30%,其他都是纖維。我們想要的咖啡就是從這30%裡面獲取的,但這部分物質裡又有一部不好的味道存在,如果在萃取過程中掌握不當,這些味道就會進入咖啡中,最終影響咖啡品質。

咖啡萃取的原義就在於還原咖啡本身的味道,即是帶出咖啡中優質的風味物質,避免不好的風味物質也沖出來。為此,我們需要針對咖啡烘焙度進行相對的調整,因為咖啡風味會隨著烘焙度的增加而轉化成醇厚度與苦味。
咖啡萃取的三個階段

第一段為小分子聚合物的香氣(花果香)和非常容易被溶解的酸味物質。

第二段為中分子聚合物的香氣(堅果、焦醣類)和容易溶解的物質,如醇厚度和甜味,相比這第二段最接近咖啡液,但是少了點香氣。

第三段為大分子聚合物香氣(香料、樹脂類)和不易溶解的物質。

其中,第一段的小分子聚合物在中淺烘焙時最為豐富,而中分子在中深度烘焙的時候最為豐富,大分子聚合物在深度烘焙的時候最為豐富。根據咖啡豆烘焙度製定沖煮方案

我們拿到咖啡熟豆的時候,根據外表、顏色、氣味就可以判斷咖啡的烘焙度。相應地,我們就會知道需要什麼樣的水溫、水流來萃取,研磨的粗細程度也可以明確。

①當咖啡為中淺度烘焙時,我們需要保留其風味和香氣,因此需要細研磨、高水溫、細水流;

②當咖啡為中深度烘焙時,味道展現全面,需要把控得更好,避免出現極端狀況以及尖酸味;

③當咖啡為深度烘焙時,果酸減少,但是醇厚度與苦味明顯,應該以粗研磨、低水溫、大水流來沖煮,以避免出現苦澀味。


275 次查看0 則留言

最新文章

查看全部

精品咖啡點解叫精品咖啡!

精品咖啡點解叫精品咖啡! 很多客問我點解精品咖啡會比一般連鎖店的咖啡豆貴呢?我係呢度同大家分享一下。首先就係咖啡豆等級唔同,簡單分類就係80分以上就係精品豆,80分以下就係商業豆。。 精品豆由種植以至採摘都必須經過選擇及人手挑選果實,例如只會選紅色的成熟果實,太生及過熟都唔會選,這會導致咖啡成品太酸或太苦,及後將果實經過水洗或日曬等處理後再人手挑出瑕疵豆。 而根據SCAA的標準,精品咖啡最主要就是

Kommentare


bottom of page